Header Image

GSF SPEND -ANALYYSITYÖKALU

”Informaatioähky ja -tulva! Jopa yli 90% kaikesta saatavilla olevasta informaatiosta jää huomioimatta ja vain 1-2% analysoidaan ja käytetään päätöksenteon tukena”

Jokaisessa yrityksessä tehdään hankintoja. Monet ihmiset tekevät niitä eri osastoilla. Vastaavia tuotteita tai palveluita ostetaan mahdollisesti eri toimittajilta vaihtelevilla hinnoilla. Yrityksistä löytyy usein paljon tietoa ostoista, mutta tiedon analysointi puuttuu. Rahaa menee, mutta ei tiedetä mihin se menee tai kuka sitä käyttää. Spend-analyysityökalun avulla löydetään ostojen ongelmakohdat nopeasti, jolloin niihin voidaan helposti puuttua. Mitä ostamme, miksi ostamme, kuinka ostamme, keneltä ostamme, kuka ostaa? Etsimällä vastauksia näihin kysymyksiin, yritys löytää uusia kehityskohteita ja voi parantaa kilpailukykyään.

GSF on kehittänyt erittäin kustannustehokkaan spend-analyysityökalun PK-yrityksille. Työkalulla saadaan jäsenneltyä dataa visuaalisessa ja dynaamisessa muodossa faktoihin perustuvan päätöksenteon pohjaksi. GSF spend -analyysityökalun etuja ovat:

  • pienemmät kehitys- ja koulutuskulut
  • pienemmät vuotuiset lisenssikulut
  • työkalun kehittäminen käy nopeasti
  • työkalua on mahdollista jakaa rajattomasti ilman lisäkustannuksia (nettipohjainen)

Haluaisitko jutella lisää, kuinka yrityksesi voi parantaa kilpailukykyään? Ota yhteyttä Jukkaan:

Jukka Ahvonen
Hankintajohtaja, DI
jukka.ahvonen[at]globalsourcing.fi
puh. +358 400 887 122
skype: jukka.ahvonen

Top